Free style

En tävlingsform för hundar som kanske inte är fullt lika populär är free style. I den här grenen ska hunden och föraren utföra olika tricks och rörels

talon